ტექნოლოგიები მალე ვითარდება, ინერგება ახალი ინოვაციური მიდგომები და რა თქმა უნდა, ბიზნესმაც ფეხი უნდა აუწყოს ამ სიახლეებს. ხელოვნური ინტელექტი კი ერთ-ერთი ასეთი მიდგომაა, უნდა იცოდეთ ყველა საკომუნიკაციო წყარო,

რომლითაც თქვენს მომხმარებელს მიაწვდით ხმას.

მუდმივად უნდა ეცნობოდეთ უკანასკნელ მოვლენებს და ყოველთვის მზად უნდა იყოთ ცვლილებებისთვის.

ამ სიახლეებმა გავლენა უნდა იქონიონ მარკეტინგის შინაარსის საკითხებზეც, რათა საბოლოოდ მიიღოთ შედეგი.

როგორი უნდა იყოს სტრატეგია?

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სტრატეგია, არ არის მხოლოდ სარედაქციო კალენდარი, რომლითაც თქვენ გეგმავთ რამოდენიმე კვირას ან თვეს. იგი დოკუმენტირებული სტრატეგიაა, რომელიც მოიცავს:

  • ყველაზე მნიშვნელოვან მიზნებს, მარკეტინგული სტრატეგიის შინაარსიდან გამომდინარე, რომლებიც კომპანიის მთავარი მისიის განვითარებას უწყობს ხელს. შეიძლება ერთი პროდუქტის თუ სერვისის დამატებამ, გამოიწვიოს მეორის გაპიარება ან გაუნებელყოფა, რომელიც საბოლოოდ კომპანიის სტარტეგიაზე იმოქმედებს.
  • თქვენი პროდუქტის მარკეტინგის ROI-ის გაზომვის მიზნით KPI-(ძირითადი მაჩვენებლის) ჩამოყალიბება.
  • გარემოებების სტრატეგიის შინაარსი
  • სხვადასხვა არხების სტრატეგია, საიდანაც მომხმარებელი სარგებლობას რაიმე პროდუქტითა თუ სერვისით მიიღებს.

2019 წელს, მნიშვნელოვანი მიგნება გახლავთ ხელოვნური ინტელექტი.

რომელიც არის კომპიუტერული მეცნიერების სფერო, რომელიც ხაზს უსვამს ინტელექტუალური მანქანების შექმნას.

იგი მუშაობს და რეაგირებს, როგორც ადამიანი. ხელოვნური ინტელექტი, განკუთვნილია სწავლისთვის, რაიმეს დაგეგმვისა თუ  პრობლემის მოგვარებისთვის.

ასეთი მექანიზმი იქნება ‘მამოძრავებელი მანაქანა’, რომელსაც ასამოქმედებლად არ დასჭირდება ადამიანი. კომპიუტერული მანქანა, რომელსაც შეუძლია გაანალიზოს და მიიღოს გადაწყვეტილება.

ასევე, ამ მანქანასა თუ რობოტს აქვს მონაცემთა ანალიზის უნარი და შეუძლია ინფორმაციის გადმოცემა.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით, ეს მანქანა შეისწავლის მონაცემებს და ადამიანების მსგავსად, იყენებს ცოდნას რაიმე ამოცანის შესასრულებლად.

ამ სიახლემ უკვე დაიწყო მოქმედება, რათა გავლენა მოახდინოს მარკეტინგის სტრატეგიებსა თუ ქმედებებზე. საბოლოოდ კი, განავითაროს ბიზნეს საქმიანობა და კონკრეტული მიზნის მიღწევა უფრო მარტივი გახადოს.