ახალი ბიზნესის დაწყება განსაკუთრებით საჭიროებს საგადასახადო კონსულტაციას, რადგან ბიზნესთან დაკავშირებული ნებისმიერი საქმიანობის წარმართვა ყოველთვის წარმოშობს საგადასახადო შესაბამისობის საკითხებს. კომპანია AGIC გთავაზობთ შეუზღუდავ საგადასახადო კონსულტაციას, როგორც წერილობითი, ასევე სატელეფონო კავშირის საშუალებით.

    • საგადასახადო დაგეგმვა
    • წინასწარი გადაწყვეტილების მომზადება
    • მიმდინარე კონსულტაცია (ტელეფონით, წერილობით)
    • ერთჯერადი კონსულტაცია