ბიზნესის შექმნისას ყურადღებით უნდა გადახედოთ და შეაფასოთ კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურა. უნდა შეარჩიოთ ზომა, მრეწველობა და მიზანი. თქვენ უნდა იფიქროთ ორგანიზაციულ სტრუქტურებზე, როგორც საკომუნიკაციო გზებზე. ცუდად ჩაფიქრებული ორგანიზაციული სტრუქტურა გამოიწვევს არასასურველ, არაეფექტურ კომუნიკაციას.

კარგად შემუშავებული ორგანიზაციული სტრუქტურა კი, აწარმოებს ეფექტურ საკომუნიკაციო არხებს და ხელს უწყობს სწრაფ და სწორ გადაწყვეტილებებს.  განვიხილოთ ორგანიზაციული სტრუქტურების რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული ფორმა:

ფუნქციური

ფუნქციური სტრუქტურა ყველაზე ხშირადაა გამოყენებული სხვადასხვა ტიპის ბიზნესში.

იგი არის ყველაზე მაღალი რანგის აღმასრულებელი სისტემა, სადაც არიან მენეჯერები როგორც: ადამიანური რესურსების, მარკეტინგის, საბუღალტრო და საინჟინრო დეპარტამენტის ხელმძღვანელები.

ისინი პასუხისმგებლები არიან აღმასრულებელ დირექტორთან, ხოლო განყოფილებები განლაგებულია დეპარტამენტის ხელმძღვანელების მიერ,  ერთმანეთისგან განცალკავებით.

ეს სისტემა გულისხმობს იმას, რომ ბიზნეს გარემო იყოს სრულყოფილი და ინფორმაცია ადვილად ხემლისაწვდომი.

მომხმარებელი

თუ თქვენი კომპანია სთავაზობს  ისეთ მომსახურებას, მაგალითად როგორიცაა ჯანდაცვა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მომხმარებლის დაფუძნებული ორგანიზაციული სტრუქტურა.

ეს უბრალოდ პროდუქტის სტრუქტურის ცვალებადობაა, რომელშიც სხვადასხვა ბიზნეს სეგმენტები იყოფა კონკრეტული კლიენტების ჯგუფებად (მაგ: სტაციონარები, ამბულატორიები და პაციენტები.)

თითოეული სეგმენტის მენეჯერები საავადმყოფოს პრეზიდენტთან პირადად თანხმდებიან. ამ ფორმის მიზანია ფუნქციების სწორად გადანაწილება და დაბნეულობის თავიდან არიდება.

რეგიონალური

თუ თქვენი კომპანია მართლაც დიდია და იწყებს ეროვნულ თუ გლობალურ წინსვლას, თქვენ გამოყოფილი უნდა გქონდეთ კომპანიის სტრუქტურა და რეგიონული სეგმენტები.

ეს არის ფუნქციური სტრუქტურის ვარიაცია, რომელიც შედგება რეგიონალური მენეჯერებისგან, სადაც თქვენი ქვეყანა თუ ქალაქი, ყველაზე მაღალ თანამდებობებზეა.

მატრიქსი

მატრიქსის სტრუქტურა ხშირად გამოიყენება ვიდეო თამაშებისა და ფილმების მწარმოებელი კომპანიების მიერ.

სხვადასხვა დეპარტამენტები, სადაც ყველა თანასწორია, მუშაობენ ტანდემში, რათა წარმოადგინონ ერთი საბოლოო პროდუქტი.

ამ შემთხვევაში, მთავარი მენეჯერი მოქმედებს როგორც გუნდის ლიდერი, რათა უზრუნველყოს თითოეული სეგმენტის მონაცემების მიღება. მათ კი უნდა დაასრულონ თავიანთი ცალკეული დავალება.

მაგალითად, ფილმის წარმოებისას, ერთი სექცია შეიძლება მუშაობდეს მუსიკაზე, მეორე კი განსაკუთრებულ ეფექტზე. თითოეული გუნდის წევრი მიიღებს გარკვეულ ინფორმაციას.

მაგალითად, სპეციალური ეფექტების გუნდს  გადაღებული კადრების მონტაჯი ევალება. კინორეჟისის სამუშაოა- ვებ-გვერდების ყველა თემა დაკავშირებული უნდა იყოს ერთმანეთთან. საბოლოოდ კი წარმოიქმნება მზა პროდუქტი.

სხვა სტრუქტურები

მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესი კომპანია იყენებს ფუნქციონალური სტრუქტურის ვარიაციას, ყველა სტრუქტურა არსებობს იმისთვის, რათა დაგეხმაროთ პროცესების გამჭვირვალედ განვითარებაში.

თქვენ უნდა აარჩიოთ თუ რომელი სტრუქტურა შეესაბამება თქვენს საქმიანობას. ასევე, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი, თუმცა თითოეული მიდგომა მორგებული უნდა იყოს თქვენს ბიზნესზე.

უბრალოდ გახსოვდეთ, რომ ორგანიზაციული სტრუქტურის არსებობის მიზანი არის ის, რომ კომპანიამ შეინარჩუნოს ფორმა და მიაღწიოს შედეგს უმოკლეს ვადაში.