ყველა მენეჯერი პასუხისმგებელია იმაზე, რომ ჩართოს ახალი თანამშრომელი კომპანიის ეფექტურ საქმიანობაში. არავის აქვს ისეთი დიდი გავლენა ახალი თანამშრომლების წარმატებაზე, როგორც მენეჯერს. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მენეჯერმა უფრო იცის თუ რა უნარები, რესურსები და კავშირები დასჭირდებათ მათ, რათა გახდნენ ეფექტურები. მენეჯერები ასევე დიდ ფსონს დებენ ახალი თანამშრომლების ეფექტურობაში. კვლევებმა აჩვენა, რომ ფსონის დადების შედეგად ახალი თანამშრომლების სამუშაოს შესრულების სიჩქარე 50%-ით იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი უფრო სწრაფად და ეფექტურად აღწევენ სასურველ მიზნებს. “ეფექტურობის ბორბალი” ასევე მკვეთრად ამცირებს არასასურველ შედეგებს და ზრდის თანამშრომლის ჩართულობასა და აქტიურობას.

გაითვალისწინეთ მათი გამოწვევები

„ეფქტურობის ბორბალი“ ერთ-ერთი უმთავრესი ეტაპია საქმის დაწყების დროს, რატომ?

იმიტომ რომ ახალი თანამშრომელი, მაშინაც კი თუ იგი გამოცდილი პროფესიონალია, უცხოდ გრძნობს თავს, აქვთ ურთიერთობების ნაკლებობა და სჭირდება ადაპტაცია ახალ სამუშაო გარემოსთან.

შესაბამისად გამოწვევებმა, რომლებიც ახალ თანამშრომლებს კომპანიაში ხვდებათ, შეიძლება თავი აგრძნობინოს დაუცველად, მაშინაც კი თუ ისინი გარეგნულად მშვიდად არიან.

ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ როდესაც ადამიანები იცვლიან სამსახურის ადგილმდებარეობას, მათ შეაქვთ ცვლილებები პირად ცხოვრებაშიც, ან თუ ისინი გადადიან მაღალ დონეზე, მათ უწევთ მოირგონ ახალი მენეჯერული როლი.

დააჩქარეთ მათი სწავლება

მენეჯერები უნდა დარწმუნდნენ, რომ ახალი თანამშრომლებისათვის სამუშაოს დაწყების ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია სწავლა, ვიდრე პირდაპირ საქმის კეთება. სწრაფი სწავლება ორგანიზაციისა და მათი როლის შესახებ, ხელს შეუწყობს კრიტიკული პირველი თვის დროულად დასრულებას. სწავლის პროცესის დაჩქარების მიზნით, მენეჯერებმა პირველ რიგში ყურადღება უნდა გაამახვილონ, სამ მიმართულებაზე:

ტექნიკური სწავლება ბიზნესის ფუნდამეტს წარმოადგენს, როგორიცაა, პროდუქტები, მომხმარებლები, ტექნოლოგიები და სისტემები.

კულტურული სწავლება მოიცავს ქცევით ნორმებს და ღირებულებებს, რომელიც ხელს უწობს ორგანიზაციის უნიკალურობას.

პოლიტიკური სწავლება ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ როგორ ხდება გადაწყვეტილებების მიღება, როგორ მუშაობს ძალა და გავლენა ერთად.

მენეჯერებმა ასევე უმჯობესია იფიქრონ იმაზე, თუ როგორ შეუძლიათ დაეხმარონ ახალ თანამშრომლებს, არა მხოლოდ პირად საკითხებში, არამედ იფიქრონ მათთვის ისეთი გარემოს შექმნაზე, როგორმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი ცოდნა და გამოცდილება შემატოს მათ.

გახადეთ გუნდის ნაწილი

ამოსავალი წერტილი არის, რომ დარწმუნდეთ გუნდს ნამდვილად ესმის თუ არა, თუ რატომ დაიქირავეთ ეს კონრეტული ადამიანი. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მენეჯერმა ოფიციალურად გააცნოს ყველას ახალი თანამშრომელი.

რის შემდეგაც გუნდთან გასაერთიანებლად, საჭირო იქნება სხვადასხვა სახის აქტივობები.

მიეცით მათ მიმართულება

ძირითადად თანამშრომლებს არ შეუძლიათ ან არ უნდათ ხოლმე სამუშაოს დაწყება, მანამ, სანამ არ ეცოდინებათ უფროსის მოლოდინები კონკრეტულ სამუშაოსთან დაკავშირებით.

რა გჭირდებათ ამისთვის? განუსაზღვრეთ მიზნები, შესრულების ვადები და ის ღონისძიებები, რითაც შეფასდება მათი პროგრესი.

როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? განსაზღვრეთ, რომელი სტრატეგიების გამოყენება იქნება უმჯობესი. მათ შორის რა აქტივობები უნდა იყოს პრიორიტეტული.

რატომ უნდა მისცეთ მიმართულება? იმიტომ, რომ დაინახონ ორგანიზაციის სწრაფვა, რომელიც დაეხმარებათ ახალ თანამშრომლებს მიზნებისა და საშუალებების სწორად და სწრაფად რეალიზებაში.

უხელმძღვანელეთ წარმატებისთვის

უფროსები, რომლებიც სერიოზულად უყურებენ „ეფექტურობის ბორბალის“ იდეას,  უზრუნველყოფენ დროულ და ინტენსიურ მხარდაჭერას ახალი თანამშრომლებისთვის.

თანამშრომლები ნელ-ნელა სრულად ინტეგრირდებიან და დამოუკიდებლად და ნაყოფიერად იწყებენ მოქმედებას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მენეჯრებმა გააგრძელონ მუდმივი კომუნიკაცია და გუნდის ხელმძღვანელობა.