საკონსულტაციო კომპანია „AGIC” მოღვაწეობს 2007 წლიდან და წარმოადგენს პროფესიონალების ჯგუფს, რომელიც ფოკუსირებულია ბიზნეს პროცესების განვითარებაზე.

დღესდღეობით კომპანიის გუნდი შედგება 30-ზე მეტი მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი პროფესიონალი აუდიტორების, ბანკირების, კონსულტანტების, დიზაინერების, იურისტებისა და ბიზნესმენებისაგან.

საკონსულტაციო კომპანია „AGIC” გთავაზობთ სრული მომსახურების სპექტრს, რათა მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს. ჩვენი მომსახურების არეალში შედის: ბუღალტერია, აუდიტი, საგადასახადო ანალიზი, ბიზნეს გეგმების მომზადება, ფინანსური კონსულტაციები, კონსულტაცია ბანკებთან ურთიერთობაში, მარკეტინგული ანალიზი და სარეკლამო მომსახურება. 

საკონსულტაციო

მისია

ვფიქრობთ თქვენი ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავებაზე.
ვიცავთ თქვენს ინტერესებს და გეხმარებით ფინანსურად სწორი ნაბიჯების გადადგმაში.
ვაანალიზებთ თქვენი კომპანიის სუსტ მხარეებს, რათა მიიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები.

საკონსულტაციო

ხედვა

კომპანია არსებობს იმისათვის, რათა ხელი შეუწყოს ბიზნესის სწორად წარმოებასა და განვითარებას.