დღევანდელ სტატიაში ვისაუბრებთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ბიზნეს გეგმის შედგენას და რომელი ფორმის გამოყენებაა რეკომენდირებული. ბიზნეს გეგმაში აუცილებელია თქვენს თავს დაუსვათ კითხვები: როდის დაიწყება ბიზნეს აქტივობა, სად/რატომ/როგორ?! როგორია- თქვენი ინტერესი ბაზარზე, ახლა რომელ ეტაპზე ხართ და ა.შ.

ინვესტორმა უნდა წარმოიდგინოს თქვენი ბიზნესის ჩამოყალიბება და განვითარება. იგი არის ღერძი, რომელზეც უნდა დააშენოთ თქვენი მომავალი. თუ ამ კუთხით შევხედავთ, უფრო კარგად გამოგვივა ბიზნეს სტრატეგიების შემუშავება. ბიზნეს გეგმა ხომ „თქვენი ბიზნესის წარმოშობის ისტორიაა“.

ზოგადი ფორმა

ბიზნეს გეგმაში, ახსნილია თქვენი კომპანიის მიღმა არსებული ზოგადი იდეა. სადაც მკითხველისთვის (სავარაუდოდ ინვესტორისთვის) ნათელი გახდება თქვენი ჩანაფიქრი, ის თუ რა მისია აქვს თქვენს ბიზნესს და რატომ გზავნით ამ ბიზნეს გეგმას. გაითვალისწინეთ რომ ბიზნეს გეგმა კარგად უნდა იყოს დაწერილი, ყველა სექცია კარგად უნდა იყოს აგებული შინაარსობრივად, გრამატიკულად და ა.შ. ბიზნეს გეგმის პუნქტებია:

 • რეზიუმე
 • ბიზნესის აღწერა
 • მისიის განსაზღვრა
 • საკუთრების სტატუსი
 • პროდუქტები და მომსახურება
 • მარკეტინგული გეგმა
 • მენეჯმენტი
 • ფინანსური გეგმა
 • დასკვნა
 • კონფიდენციალურობის განცხადება
 • დანართი

ასევე, მნიშვნელოვანია მიიპყროთ მკითხველის ყურადღება და შეეცადეთ გასცეთ პასუხი შემდეგ შეკითხვებს:

რას აკეთებთ?

რა პროდუქტსა თუ მომსახურებას სთავაზობთ?

რომელ სექტორში იწყებთ მოქმედებას?

ვინ არის თქვენი სამიზნე აუდიტორია?

რა მდგომარეობაა ბაზარზე?

რას სთავაზობთ მომხმარებელს?

ვინ იქნება „ბოსი“ ?

რატომ გადაწყვიტეთ კომპანიის ჩამოყალიბება?

ინვესტიცია გჭირდებათ თუ არა?

რამხელა ბიუჯეტი გჭირდებათ?

რა თანხაა უკვე გამოყენებული?

როგორ გახდება თქვენი ბიზნესი მომგებიანი?

მკითხველი (ინვესტორი) უნდა დააინტერესოთ თქვენი ბიზნესით და დააფიქროთ მის სამომავლო პერსპექტივებზე. ეს ყველაფერი კი მაშინ გამოგივათ, როდესაც თქვენვე წარმოიდგენთ და გაწერთ ყველა დეტალსა და მოქმედებას.

მიზნის მიღწევაში კი, შესაძლოა ქვემოთ ჩამოთვლილი ბიზნეს გეგმის შევსების ფორმები/სახელმძღვანელოები დაგეხმაროთ.

ბიზნეს გეგმის შედგენის ვარიაციები

„Panda Doc’s“ – ერთ-ერთი დეტალური და გამორჩეული ნიმუშია. ის აღწერს, თუ რას უნდა შეიცავდეს ბიზნეს გეგმა. აღარ მოგიწევთ ყველაფრის ნულიდან დაწყება, რადგან თქვენ გექნებათ მონახაზი, ფორმა, საიდანაც შეგიძლიათ დაალაგოთ თქვენი იდეები. კარგად უნდა გესმოდეთ  თქვენი ბიზნეს დეტალები და ყველა მისი მამოძრავებელი წერტილი, რომლებიც გააჩნია კონკრეტულად თქვენს ბიზნესს.

„BPlan“ – ფინანსებზე ორიენტირებული ნიმუშია. მისი მეშვეობით თქვენი კომპანია მართლაც კარგად გათვლის ფინანსურ ნაბიჯებს, რომლებიც აუცილებელია კომპანიის გაუმჯობესებისა და განვითარებისთვის.

„ჰარვარდის ბიზნესის მიმოხილვა“ – „როგორ დავწეროთ მომგებიანი ბიზნეს გეგმა“. ყველა ბიზნეს გეგმის ნიმუში გვასწავლის, თუ რა პუნქტებს უნდა შეიცავდეს თქვენი ბიზნეს გეგმა. ხოლო ჰარვარდის – თუ როგორ იწერება სრულყოფილი ბიზნეს გეგმა, რომელიც ხაზს უსვამს პროდუქტსა და მომსახურებას, ბაზრის მოთხოვნასა და ფინანსურ სარგებელს. ასევე განიხილავს ინვესტორებსაც, შეუძლიათ თუ არა, მიიღონ ფული თქვენი საწარმოსგან.

„HubSpot“ – სრული გზამკვლევია ბიზნესის დაწყებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხართ მეწარმე და იყენებთ HubSpot- სახელმძღვანელოს. მას შეუძლია გასწავლოთ, თუ როგორ უნდა დააფინანსოთ თქვენი ბიზნესი. ასევე იგი ინფორმაციას გვაძლევს, თუ როგორ უზრუნველყოთ მარკეტინგი, გაყიდვები და მომსახურება.

“HubSpot’s & General Assembly’s “- ეს სახელმძღვანელო კი საკუთარი ბიზნესის დაწყებისაკენ გაგიძღვებათ. მისი მეშვეობით გაიგებთ, თუ რას უნდა შეიცავდეს გეგმის თითოეული მონაკვეთი. ძლიერი ბიზნეს გეგმის შედგენა, „ძლიერი თამაშის სტრატეგია“ დაეხმარება თქვენს ბიზნესს სტრუქტურის მარტივად აწყობაში.